Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija


 
 

Search results 1


Order by:   
Select:   All  None    Download:  

   
Pub. online: 20 Dec 2016      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Šiuolaikinės visuomenės ugdymo veiksniai Volume 1, Issue 1 (2016), pp. 103–126
   Abstract


Share