Related articles 1
Lietuvos kariuomenės karininkų rengimas (1990-2020 m.)

Order by:   
Select:   All  None    Download:  

Similar articles
   
Pub. online: 20 Dec 2016      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Šiuolaikinės visuomenės ugdymo veiksniai Volume 1, Issue 1 (2016), pp. 57–91
   Abstract