About journal

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos mokslo žurnalas „Šiuolaikinės visuomenės ugdymo veiksniai“ skirtas Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų mokslininkams, dėstytojams, karininkams, visiems, kurie tiria socialinių ir humanitarinių mokslų problematiką siedami su karo mokslais.

ISSN 

2424-6131 (Print) ; 2424-614X (Online)

Recently published articles
Publishers

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania