Apie žurnalą

 

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos mokslo žurnalas Šiuolaikinės visuomenės ugdymo veiksniai leidžiamas nuo 2016 m.

Šiame mokslo žurnalo publikuojamuose straipsniuose, mokslininkai formuoja moderniąsias socialinės ir kultūrinės analizės kompetencijas, projektuoja ir prognozuoja visuomenės raidą, skatina pilietinės visuomenės plėtotę, kuria naują užsienio kalbų didaktikos paradigmą. Savo tyrimais, publikuojamais šiame žurnale, mokslininkai efektyviai dirba prie Lietuvos kultūrinės tapatybės identiteto realizavimosi tęstinumo kartu su kitomis ES tautomis, siekiant Lietuvos kultūros raiškos Europos ir pasaulio kontekste ir kartu formuojant bendrą ES vertybių erdvę. Taigi, šis LKA mokslo žurnalas savo publikacijomis  veiksmingai prisideda prie bendros mokslo intelektualinių ir vertybinių erdvių kūrimo, kūrybingumo, lygiavertiškumo, teisingumo, tolerantiškumo ir partnerystės pagrindais dalyvauja bendroje Europos ir pasaulio mokslo vykdomoje veikloje.

Šis žurnalas yra puiki platforma Lietuvos  bei užsienio mokslininkams, doktorantams ir karininkams susiburti šio žurnalo erdvėje ir pasidalinti savo pasiekimais dirbant kartu su LKA mokslininkais humanitarinių ir socialinių mokslų tikslams, ugdant naujos kartos karininką ir studentą lyderį apskritai bei darant šį globalų pasaulį geresnį, saugesnį, humaniškesnį ir teisingesnį.   

Šiuolaikinės visuomenės ugdymo veiksniai mokslo žurnale skelbiami recenzuojami moksliniai straipsniai, kuriuose autoriai re­miasi atliktų kokybinių ir kiekybinių tyrimų duomenų rezultatais, atitinka visus SHM straipsniams keliamus reikalavimus. Publikacijose pateikti tyrimai sėkmingai stiprina socialinių-humanitari­nių mokslų potencialą, mokslo tyrimų aktualumą bei svarbą, rengiant naujos kartos specialistą, gebantį veikti nuolat kintančioje aplinkoje.

Leidžiamas penkiomis kalbomis: lietuvių, anglų, rusų, vokiečių ir prancūzų.