Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija


Search results 1


Order by:   
Select:   All  None    Download:  

   
Pub. online: 28 Aug 2023      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Mūsų žinynas: karo mokslo, karinio rengimo ir auklėjimo žurnalas Volume 38, Issue 8 (2023), pp. 6–8


Share