Apie žurnalą

ka

Karo archyvas – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos mokslinis, periodinis karo istorijos leidinys, leidžiamas 1 kartą per metus. Leidinyje spausdinami Lietuvos bei užsienio mokslininkų ir tyrėjų originalūs karo istorijos tyrimai, kuriuose analizuojamos problemos, susijusios su Lietuvos karo istorija ir konfliktų archeologija. „Karo archyvas“ kariuomenės leidžiamas nuo 1925 m. (iki 1940 m. sovietinės okupacijos buvo išleista 12 leidinio tomų), tai vienas seniausių Lietuvoje leidžiamų mokslo leidinių. Leidybos tradicija Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijoje buvo atgaivinta 1992 m. (t. XIII), o nuo 2002 m. (t. XVII) leidinys leidžiamas Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje. Tai vienintelis specializuotas Lietuvos karo istorijos mokslinis leidinys Lietuvoje.

ISSN

1392-6489 (Print)  2424-6123 (Online)

 

Leidėjas

 

LKA logo su užrašu