Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija


 
 

Search results 4


Order by:   
Select:   All  None    Download:  

   
Pub. online: 10 Nov 2021      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Šiuolaikinės visuomenės ugdymo veiksniai Volume 6, Issue 1 (2021), pp. 315–330
   Abstract
   
Pub. online: 4 Dec 2019      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Šiuolaikinės visuomenės ugdymo veiksniai Volume 4, Issue 1 (2019), pp. 365–376
   Abstract
   
Pub. online: 11 Dec 2018      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Šiuolaikinės visuomenės ugdymo veiksniai Volume 3, Issue 1 (2018), pp. 287–297
   Abstract
   
Pub. online: 20 Dec 2016      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Šiuolaikinės visuomenės ugdymo veiksniai Volume 1, Issue 1 (2016), pp. 127–136
   Abstract


Share