Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija


 
 

Search results 2


Order by:   
Select:   All  None    Download:  

   
Pub. online: 10 Nov 2021      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Šiuolaikinės visuomenės ugdymo veiksniai Volume 6, Issue 1 (2021), pp. 13–36
   Abstract
   
Pub. online: 1 Dec 2020      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Karo archyvas Volume 35, Issue 1 (2020), pp. 90–133
   Abstract


Share