Related articles 3
Lietuvos bazinio karininkų rengimo kvalifikacijos kaita 4-osios pramonės revoliucijos plėtros sąlygomis

Order by:   
Select:   All  None    Download:  

Similar articles
   
Pub. online: 1 Dec 2020      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Karo archyvas Volume 35, Issue 1 (2020), pp. 187–227
   Abstract
   
Pub. online: 1 Dec 2019      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Karo archyvas Volume 34, Issue 1 (2019), pp. 217–239
   Abstract
   
Pub. online: 11 Dec 2018      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Šiuolaikinės visuomenės ugdymo veiksniai Volume 3, Issue 1 (2018), pp. 183–194
   Abstract